Populära sökningar

2021

Kategorier

 1. 2021

  1. Convendum och Fabege tecknar avtal om ny Coworking på Drottninggatan

   På Drottninggatan 29, mitt i regeringskvarteren, öppnar Convendum en ny arena för Coworking på cirka 4 000 kvm. Det centrala läget och närheten till de stora arbetsplatserna inom Regeringskansliet har varit avgörande faktorer. Avtalet är på tio år och Convendum får tillträde i juni 2023.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2021. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  3. House of Choice årets BREEAM-byggnad 2021

   Den 1 juni i år invigdes Skandinaviens första nollenergi-hotell i Arenastaden. Ett hotell som är en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay samt inrymmer Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Igår kväll utnämndes byggnaden - som ägs och förvaltas av Fabege - till årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  4. Kontor med stark karaktär och tidlös arkitektur växer fram i Haga Norra

   Fabege påbörjar nu nästa etapp av stadsutvecklingen i Haga Norra genom uppförandet av det första kontorskvarteret. Ett projekt med stark miljöprofil och arkitektur som flirtar med den industriella känslan med återbrukat tegel med patina, stora spröjsade fönster och tidlösa materialval. Haga Norra Kvarter 1 planeras stå inflyttningsklart i början av 2024 och kommer ha en yta på cirka 31 500 kvm kommersiella lokaler fördelat på åtta våningar.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  5. Internationellt arkitekturpris till Pep Park i Solna

   Pep-parken ”100 meter Pep” i Huvudsta, Solna har tilldelats IOC IAKS Award in Bronze och dessutom fått en extra utmärkelse för dess tillgänglighetsanpassning.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  6. Delårsrapport jan-sep 2021

   Tredje kvartalet visar på ökad aktivitet på hyresmarknaden och en mycket bra nettouthyrning. Perioden bjöd på ökade hyresintäkter och förbättrat driftsnetto i jämförelse med förra året. Värdetillväxten i fastighetsportföljen var god och projekten fortlöper enligt plan.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Fabege förvärvar SHH Bostad AB

   SHH är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fabeges strategi att optimera värdet av bostadsbyggrättsportföljen förstärks genom att bolaget förvärvar såväl kompetens som fler byggrätter på sin hemmamarknad Stockholm. Samtliga aktier i SHH förvärvas till en köpeskilling om 880 Mkr. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Fabege bjuder in till presentation av delårsrapporten jan-sep 2021

   Onsdagen den 20 oktober 2021 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-september 2021. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. Fabeges valberedning inför årsstämman 2022

   Valberedningen kommer utgöras av följande ledamöter: · Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB. · Suzanne Sandler, representant för Handelsbanken fonder. · Eva Gottfridsdotter Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning. · Mats Qviberg, representant för familjen Qviberg.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  10. Fabege satsar på skolbarnen i Flemingsberg

   Gymnasiebehörighet är en av de absolut viktigaste ingredienserna för att säkra en bra framtid i det moderna kunskapssamhället. För att stötta fler barns skolgång har Fabege tecknat ett avtal om huvudsponsorskap med stiftelsen Läxhjälpen. Målet är att bidra till att fler elever uppnår gymnasiebehörighet samt knyter personliga kontakter med universitetsstudenter.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  11. Alfa Laval tecknar avtal med Fabege om flytt till Flemingsberg

   Alfa Laval blir Fabeges första stora nya kontorshyresgäst i Stockholm South Business District i Flemingsberg. De kommer att hyra drygt 17 000 kvm med option på ytterligare kontorsytor mitt i den stadskärna vars detaljplan påbörjas inom kort. Avtalet är på 22 år och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2025.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  12. Starka rekryteringar till Fabege

   Nu förstärker Fabege uthyrningsteamet och har rekryterat tre uthyrare som börjar i höst. Den 1 augusti tillträdde även Johan Zachrisson som ny chef för affärsutveckling och transaktion samt medlem av koncernledningen.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  13. Nyrekrytering till Arenastaden och förstärkning inom affärsutveckling

   Den 18 augusti tar Sanel Hasic över ansvaret som marknadsområdeschef i Arenastaden och Niclas Ternstål går över i en ny skräddarsydd roll inom affärsutveckling med uppgift att fortsätta driva och utveckla Fabeges kunderbjudande.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  14. Fabege föreslås ny markanvisning i Hammarby Sjöstad

   Stockholm stad och Fabege har kommit överens om en markanvisning på tomträttsfastigheten Korphoppet 6 och intilliggande Korphoppet 7. Båda fastigheterna ingår i det pågående detaljplanearbetet för området Sjöstadshöjden, som syftar till att koppla ihop Hammarby sjöstad med Hammarbyhöjden.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  15. Delårsrapport jan-jun 2021

   Stabilt kvartal med ökad aktivitet på hyresmarknaden och bra nettouthyrning. Även omförhandlingar bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt på bra nivåer. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte och projekten fortlöper enligt plan.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  16. Inbjudan till webbsändning och telefonkonferens den 9 juli där Fabeges delårsrapport jan-jun 2021 presenteras

   Fredagen den 9 juli 2021 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-juni 2021. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.  

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  17. Fabege och Handelsbanken tecknar ett taxonomilån

   Fabege var först ut bland svenska fastighetsbolag att välja uteslutande grön finansiering. Nu tar Fabege tillsammans med Handelsbanken, nästa steg och är först med att teckna ett taxonomi-anpassat lån för fastigheten Signalen 3 i Solna.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  18. Elgiganten väljer Glädjen vid Hornsbergs strand

   Fabege har tecknat avtal med Elgiganten på Franzéngatan 6 i kvarteret Glädjen. Nu påbörjas utformning och anpassning av moderna kontorsytor, utbildningslokaler och en trevlig innergård tillsammans med Elgiganten. Avtalet omfattar nära 2 300 kvm och löper på sju år. Inflyttning planeras i september 2022.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  19. 17 globala hållbarhetsmål i 1 park

   Solna Business Park får nu ett färgglatt tillskott i form av en ny park. Syftet är att lyfta Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål och tillgängliggöra dem för alla. Dessutom kommer parken att bidra till mer liv mellan husen och ge Solna Business Park en ny destination att besöka.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  20. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Fabege AB (publ) inleder idag återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2021. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

   Läs mer Ladda ner (PDF)