Populära sökningar

2005

Kategorier

 1. 2005

  1. Fabege förvärvar fastighet i Kista för 90 miljoner kronor

   Fabege har förvärvat tomträtten till fastigheten Lidarände 1 i Kista för 90 miljoner kronor. Säljare är Agfa-Gevaert AB. Fabege tillträder fastigheten 1 april 2006.

   Läs mer
  2. Fabege blir huvudägare i Tornet

   Fabege förvärvar 82,4 procent av aktierna i Tornet AB. En överenskommelse har träffats med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet.

   Läs mer
  3. Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 2,8 Mdr

   Läs mer
  4. Fabege gör fastighetsaffärer om totalt 1 261 Mkr med AFA

   Fabege förvärvar fastigheten Läraren 5 på Norra Bantorget i Stockholm för 225 Mkr. Fastigheten på Torsgatan 2-4 omfattar totalt 11 125 kvm uthyrbar yta, varav 10 690 kvm kontor och 435 kvm bostäder.

   Läs mer
  5. Fabege säljer fastighet i centrala Stockholm för 1 185 Mkr och höjer prognosen för helåret

   Fabege säljer Stuten 12 i centrala Stockholm för 1 185 Mkr. Försäljningen ger en realiserad värdeförändring om 180 Mkr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 4,8 procent. Köparen, Bank of Ireland Private Banking, å privata kunders räkning, tillträder fastigheten den 1 februari 2006.

   Läs mer
  6. 11 646 aktieägare deltog i erbjudandet om courtagefri handel

   Läs mer
  7. Flaggningsmeddelande

   Läs mer
  8. Fabege säljer hela sitt innehav i Connecta

   Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster.

   Läs mer
  9. Angående Fabeges aktier i Connecta AB

   Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Canada, Japan eller Australien.

   Läs mer
  10. Flaggningsmeddelande

   Läs mer