Populära sökningar

2005

Kategorier

 1. 2005

  1. Fabege förvärvar fastighet i Kista för 90 miljoner kronor

   Fabege har förvärvat tomträtten till fastigheten Lidarände 1 i Kista för 90 miljoner kronor. Säljare är Agfa-Gevaert AB. Fabege tillträder fastigheten 1 april 2006.

   Läs mer
  2. Fabege blir huvudägare i Tornet

   Fabege förvärvar 82,4 procent av aktierna i Tornet AB. En överenskommelse har träffats med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet.

   Läs mer
  3. Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 2,8 Mdr

   Läs mer
  4. Fabege gör fastighetsaffärer om totalt 1 261 Mkr med AFA

   Fabege förvärvar fastigheten Läraren 5 på Norra Bantorget i Stockholm för 225 Mkr. Fastigheten på Torsgatan 2-4 omfattar totalt 11 125 kvm uthyrbar yta, varav 10 690 kvm kontor och 435 kvm bostäder.

   Läs mer
  5. Fabege säljer fastighet i centrala Stockholm för 1 185 Mkr och höjer prognosen för helåret

   Fabege säljer Stuten 12 i centrala Stockholm för 1 185 Mkr. Försäljningen ger en realiserad värdeförändring om 180 Mkr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 4,8 procent. Köparen, Bank of Ireland Private Banking, å privata kunders räkning, tillträder fastigheten den 1 februari 2006.

   Läs mer
  6. 11 646 aktieägare deltog i erbjudandet om courtagefri handel

   Läs mer
  7. Flaggningsmeddelande

   Läs mer
  8. Fabege säljer hela sitt innehav i Connecta

   Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster.

   Läs mer
  9. Angående Fabeges aktier i Connecta AB

   Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Canada, Japan eller Australien.

   Läs mer
  10. Flaggningsmeddelande

   Läs mer
  11. Delårsrapport januari-september 2005

   Läs mer
  12. Fabege köper tre fastigheter för 335 Mkr

   Läs mer
  13. Fabege säljer elva fastigheter för 2,9 Mdr med vinst om 500 Mkr

   Läs mer
  14. Erbjudande om courtagefri handel

   Läs mer
  15. Fabege förstärker beståndet i centrala Stockholm

   Läs mer
  16. Valberedning inför bolagsstämma 2006

   Läs mer
  17. Fabege säljer fastigheter för 346 Mkr med vinst om 35 Mkr

   Läs mer
  18. Fabege inleder återköp av egna aktier

   Läs mer
  19. Delårsrapport januari-juni 2005

   Läs mer
  20. Fabege hyr ut 13 700 kvm till LRF

   Läs mer