Populära sökningar

2007

Kategorier

 1. 2007

  1. Förändring av antalet aktier i Fabege AB

   Läs mer
  2. Fabege säljer bostadsprojekt med vinst om 60 Mkr

   Läs mer
  3. Hög anslutning till erbjudande om courtagefri handel

   Läs mer
  4. Fabege gör fastighetsaffärer för 2,3 Mdr

   Läs mer Visa bilder
  5. Förändring i valberedningen för Fabege

   Läs mer
  6. Fabege köper fastighet vid Norrtull för 0,5 Mdr

   Läs mer
  7. Fabege gör fastighetsaffärer för 1,2 Mdr

   Läs mer
  8. Delårsrapport januari-september 2007

   • Stark nettouthyrning om 133 Mkr till följd av den kraftiga tillväxten i Stockholm • Resultat efter skatt uppgick till 1 178 Mkr (1 340) och vinst per aktie efter utspädning till 6,39 kr (6,91) • Hyresintäkterna uppgick till 1 534 Mkr (1 799). Minskningen beror i sin helhet på nettoförsäljning av fastigheter • Överskottsgraden utvecklades starkt och uppgick till 63 procent (59)

   Läs mer
  9. Erbjudande om courtagefri handel

   Läs mer
  10. Valberedning inför årsstämma 2008

   Läs mer