Populära sökningar

2017

Kategorier

 1. 2017

  1. Fabege hyr ut 13 800 kvm till Skolverket i Solna Business Park

   Skolverket samlokaliserar sin verksamhet till Solna Business Park. Det gröna hyresavtalet gäller cirka 13 800 kvm med en årshyra på cirka 40 Mkr och löper på 5 år. Skolverket tillträder lokalen under fjärde kvartalet 2019.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  2. Sveriges snyggaste kontor ligger i Arenastaden

   SEB:s nya kontor i Arenastaden har utsetts till 2017s snyggaste kontor, baserat på att det bäst uppfyller kriterierna stil, arbetsmiljö och nytänkande. Det nya kontoret rymmer lika många människor som en mindre stad, mer precist drygt 4 500 medarbetare. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  3. Fabege uppvisar positiv utveckling av samtliga nyckeltal

   Fabeges långsiktiga substansvärde  (EPRA NAV) uppgick till 190 kr/aktie, en ökning med 32 procent jämfört med samma period ifjol. Nettouthyrningen under perioden januari-september uppgick till 190 Mkr, ett av Fabeges bästa år någonsin. Omförhandlingarna under perioden gav en genomsnittlig ökning av hyresvärdet med 27 procent, ett kvitto på den starka på hyresmarknaden i Stockholm under den senaste tiden.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  4. Delårsrapport januari – september 2017

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  5. Fabege anlitar Skanska för att bygga kontor i Hammarby Sjöstad

   Fabege har gett Skanska uppdraget att uppföra fastigheten Hammarby Terrassen och projektet kommer att drivas i samverkansform. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  6. Fabeges valberedning inför årsstämman 2018

   Vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2017 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  7. Fabege tecknar avtal med Bilia och påbörjar utvecklingen av Haga Norra

   Det nya avtalet med Bilia innebär att Fabege nu kan påbörja utvecklingen av stadsdelen Haga Norra med 900 lägenheter och 70 000 kvm kommersiella ytor som redan planlagts. Bilia som har befunnit sig i området sedan 1968 blir kvar, men nu med en helt ny och modern fullserviceanläggning.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  8. Erik Paulsson lämnar ordförandeposten i Fabege

   Fabeges styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 9 april 2018.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  9. Fabege hyr ut 16 500 kvm till Swedbank i Sundbyberg

   Swedbank samlokaliserar flera olika funktioner till Grand Central Sundbyberg. Det gröna hyresavtalet gäller cirka 16 500 kvm och är på 10 år. Inflyttning beräknas ske i slutet av 2018. I och med avtalet är hela kontorsdelen av byggnaden fullt uthyrd.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  10. Fabege utökar sitt gröna MTN-program med 3 Mdkr

   I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Fabege har beslutat att utöka ramen till 5 000 Mkr. I samband härmed publicerar bolaget ett tilläggsprospekt, daterat 13 september 2017, som uppdaterar och kompletterar grundprospektet, daterat 19 maj 2017, för MTN-programmet. De två prospekten ska läsas tillsammans och är båda godkända av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  11. Fabege uppvisar stark nettouthyrning och nya projektstarter

   Högre hyresintäkter och fortsatt låga räntekostnader genererade ett förvaltningsresultat på 449 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 10 procent jämfört med föregående år. 

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  12. Delårsrapport januari – juni 2017

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  13. Fabege fortsätter att utveckla Råsunda

   Nu får området en högstadieskola, en förskola och ett gruppboende. Fabege och Solna Stad har kommit överens om att uppföra en skola för årskurs 7-9 för cirka 360 elever, en förskola för 80 barn samt ett gruppboende med sex lägenheter, allt på en yta om totalt 5 100 kvm.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  14. Goodbye Kansas flyttar till nystartat projekt i Hammarby Sjöstad

   Fabege har tecknat avtal med Goodbye Kansas om flytt till Hammarby Sjöstad. Goodbye Kansas är Sveriges snabbast växande företag inom animation-, spel- och specialeffektsindustrin. I och med avtalet startar Fabege bygget av Hammarby Terrassen som Goodbye Kansas kommer att disponera själva. Det gröna hyresavtalet gäller drygt 5 200 kvm, med en årshyra på cirka 16,7 mkr exklusive tillägg och löper på 8 år. Flytten planeras till juni 2019. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  15. Utveckling av citylogistik i Arenastaden

   Som ett led i vår ambition att vara aktiv stadsdelsutvecklare inleder Fabege ett samarbete kring ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Målet är att minska antalet transporter i området och skapa förutsättningar för grönare stadsdelar.

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  16. AEG tar över driften av Friends Arena

   Från och med den 2 maj 2017 är AEG ny operatör på Friends Arena. Arenabolaget och AEG har en gemensam ambition att positionera Stockholm som evenemangsregion och ta upp konkurrensen om attraktiva events med andra städer i Europa. Hyresavtalet mellan AEG och Arenabolaget, som ägs av Svenska Fotbollförbundet och Fabege, är på 10 år.

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  17. Ökat intresse för södra sidan

   Fabege har hyrt ut över 30 000 kvm i Hammarby Sjöstad och Globenområdet. Fastigheten Pelaren i Globenområdet är så gott som fullt uthyrd innan stomresningen påbörjats. Senaste hyresgästen att teckna avtal med Fabege är Ebab, och därförinnan Stokab som aviserade sin flytt från innerstan tidigare. 

   Läs mer Visa bilder Ladda ner (PDF)
  18. Fortsatt positivt i fastighetssektorn

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  19. Delårsrapport januari – mars 2017

   Läs mer Ladda ner (PDF)
  20. Fabege och SHH bygger 225 bostäder i Kista

   Fabege och SHH har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 225 bostadsrätter vid Kista Gårdsväg i Kista. I höstas tillträdde Fabege den sedan tidigare erhållna markanvisningen avseende fastigheten Selfoss 1 från Stockholms stad. SHH har nu förvärvat 50 procent av markbolaget och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart planeras under våren och försäljning av lägenheter hösten 2017.

   Läs mer Ladda ner (PDF)